Náš příběh....

Začalo to vizí, jež se utvořila v průběhu Akademie vnitřního klidu 2020 a prvním náčrtkem na tabletu. Následovalo rekonstrukcí prostor a úpravou okolí, kterého se zhostila Marcelka. Ta po večerech zrealizovala i konečnou podobu loga a info cedule u domu. Pomohl tatínek i přátelé. S dojetím jsem sledoval, jak mnoho mých klientů a absolventů akademie na tento projekt začalo přispívat. CPRR tak disponuje nejmodernější kvantovou technologií pro rozbory příčin v genofondu rodu, simulaci konstelací, prenatálních traumat atd.. Díky Miloši! A první klientky přijeli rovnou až z Francie...