Náš příběh....

Začalo to vizí, jež se utvořila v průběhu Akademie vnitřního klidu 2020 a prvním náčrtkem na tabletu. Následovalo rekonstrukcí prostor a úpravou okolí, kterého se zhostila Marcelka. Ta po večerech zrealizovala i konečnou podobu loga a info cedule u domu. Pomohl tatínek i přátelé. S dojetím jsem sledoval, jak mnoho mých klientů a absolventů akademie na tento projekt začalo přispívat. Mimo jiné CPRR disponuje nejmodernější kvantovou technologií pro rozbory příčin v genofondu rodu, chybné dynamiky vztahů, prenatálních traumat atd.. Díky Miloši! A první klientky přijeli rovnou až z Francie... 

Proč vlastně CPRR? Po 20 letech práce s klienty, páry a rodinami jsem došel k závěru, že práce s jednotlivcem, bez zapojení jeho nejbližšího okolí, bez porozumění vlivu genofondu, bez porozumění vzájemného ovlivňování se s partnerem, bez porozumění vlivu dětí, bez porozumění sobě samému jako bytosti nejen multigenerační, ale i multidimenzionální a bez rozbourání paradigmat týkající se lidského "zdraví", nejde dosáhnout dlouhodobých a trvalých pozitivních životních změn. 

Většina psychoterapií se dnes odehrává stále "v rámci matrixu". Krátkodobě ulevuje od tíhy života v iluzorním světě mysli, ale matrix sám (Mája) nikdy nepřekračuje. Stačí však jeho pouhé uvědomění a následná bdělost pozorovatele činnosti své mysli. Každodenní niterné zastavení se a uvědomění si, co je reálné a co nikoli. Disociací od své mysli, namísto asociativního ztotožnění, uděláme první krok na neznámé území. A záhy z hloubi našeho nitra vyvstane otázka " Kdo jsem, když nejsem obsah mé mysli"? Ocitáte se na cestě, jež sama o sobě je cílem...

Ale co když se v tomto momentu vaše potřeby dostávají do přímého konfliktu s vašim rodem? Co když vaše matka v podstatě chce, aby jste trpěla spolu s ní? Co když se najednou nůžky mezi vámi a vašim partnerem rozevřou tak, že nevíte zda zůstat či odejít? Co když již nemůžete dál, ale nevíte, jak jinak....

Chceme-li uzdravit Zemi, je třeba udělat pořádek ve vlastním státě. Chceme-li udělat pořádek ve vlastním státě, je třeba udělat pořádek v rodině. Chceme-li udělat pořádek v rodině, je třeba udělat pořádek v sobě.

                                                                                                                                         Confucius, čínský vladař


...a pomalu se naplňující další vize pro rok 2024: 

- Druhý díl knihy Tajemství rodových linií 

- druhá Akademie vnitřního klidu - Děti a rodiče pro Novou Zemi, mající dvě části, jarní a podzimní, I.část bude zaměřená na témata Fenomém neplodnosti, léčebná praxe v každodenním životě a nové možnosti přístupů i řešení. Část II.potom na témata Příprava početí potomků, otevírání plného potenciálu a vědomé rodičovství. Více informací a možnost se přihlásit získáte přihlášením se k odběru newsletteru na mé webové platformě www.vnitřníklid.eu zde:


- Dlouhodobou vizí je založení Institutu rodové kultury

Podpořit naše aktivity můžete příspěvkem v libovolné výši na účet 2353379019/3030. Děkujeme.