Centrum pro rodinu a rod:

              KONTAKTY :

Radomír Němeček                           Cesta vnitřního klidu 

info@rado-mir.cz                              info@vnitrniklid.cz

www.rado-mir.cz                                www.vnitrniklid.eu 

                                                               www.cestavnitrnihoklidu.cz  

+420 774 787 676