https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/

Téma peněz

02.09.2021

PENÍZE jsou často měřítkem, dle kterého hodnotíme svou hojnost.HOJNOST vychází z prosperity v životních oblastech, ale zejména ve vztazích. PROSPERUJEME, jestliže jsme v souladu s našim vyšším záměrem a osudem vč. vztahové karmy.VYŠŠÍ ZÁMĚR nalezneme skrze dosažení alespoň určité úrovně své celistvosti, tedy vztahu k sobě samému, díky reflexi na vztahy partnerské.CELSTVOSTI dosahujeme cestou sebe-uvědomění a sebelásky, a z ní pramenící laskavosti a soucitu vůči svému okolí. Úkol nad úkoly!SEBELÁSKA nevycházející z Ega, ale ze spojení se svou pravou podstatou, je stavem spontánního srovnání polarit = přijetí svých rodičů, sjednocení své mužské i ženské stránky, jinu i jangu, vnitřního i vnějšího, prenatálního i postnatálního....skrze hmotu, naši tělesnou schránku. Jde o dlouhodobou součást vývoje vědomí.NAŠE PODSTATA je zde reprezentovaná duchem, duší, nebeskými předky, přednebeským stavem, absolutní harmonií dvou hlavních sil, jednotou ze které vzešly, stavem kosmické-absolutní-bezpodmínečné Lásky, stavem Bytí/Nebytí - potenciálem bez omezení = čirou blažeností a vše-obsažností. Dosáhnete-li této úrovně, jste systémem považování za nebezpečného pomatence.Povýšení lidské představy o lásce na ZDROJ BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY je možnost a způsob propojení všech rovin naší existence, dosažení harmonie vnitřní a tím i vnější reality, neboť vyšší vždy řídí a absorbuje nižší. A tehdy tok hojnosti (i peněz) pouze sledujete. Hojnost a prosperita je totiž zdrojovým programem života jako takového . Systém však chce, abychom věřili tomu, že pouze nadměrné úsilí nám zajistím prosperitu a hojnost, neboť ji definuje pouze množstvím bankovek, které smíme obdržet. Základem existence současného vládnoucího systému je totiž udržování strachu z toho, zda budu mít bankovek dostatečné množství, zda budou mít stále svou hodnotu a zda bez nich nezemřu hlad na ulici. Tento systém je nereformovatelný, protože jako palivo pro svou existenci používá právě jen a pouze STRACH.Změnu lze zažít jen mimo tento systém. Pojďme spolu měnit nefunkční systémy k lepšímu! Vše začíná u nás. V nás...A co vy? Bojíte se investovat "do sebe-rozvoje a sebe-poznání" ? Bojíte se jen připustit, že opustíte práci, která vás neuspokojuje či dokonce nebaví?Bojíte se uvidět, jak žijete v neudržitelném vztahu, závislá na příjmech partnera?Čeho všeho se bojíte a blokujete tak svou energii, kdy tok energie peněz je toho pouze vnějším, hmotným projevem?Těším se na vás Radomír

https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/