https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/

Tajemství rodových linií

30.03.2021

Dnešní dopis od čtenářky mé knihy.......na moji situaci a chování jsem se podívala úplně z jiného úhlu a už dokážu více rozlišit co jsem já a co naučené a vštípené vzorce chování a co je strach z opuštění a nepřijetí a opět mi pomohla Vaše kniha. Skoro vždy neomylně náhodně se začtu a ejhle......přesně to zapadne. Nepřestává mne udivovat, jak je opravdu nahuštěná a mluví snad tisíci různých nuancí, které vždy ve správný čas zapadnou. Zvládnu to..........................díky Bohumila

Takový krásný a upřímný dopis dostávám v průměru jeden denně od doby, kdy kniha vyšla. Kniha se tak stala nezbytnou součástí celoročního sebe-rozvojového programu, ale i přípravou před konzultacemi. Jsem nevýslovně šťastný, že naplnila účel svého vzniku, a že veškeré odříkání, které proces doprovázelo, mělo svůj smysl :)

Na obsah knihy přímo navazuje I. krok ke svobodě, nicméně i další tři kroky na tomto základu staví, neboť vše je dokonale provázáno, propojeno a synchronizováno. A tak nastala konečně doba věnovat nejdůležitějšímu období lidského života pozornost, která mu náleží. Období přípravy na početí, početí, inkarnace, a první měsíc těhotenství byly až doposud spíše opomíjeny či dokonce předmětem nezájmu všech. Rodičů i odborníků. Přitom právě toto období je naprosto a zcela rozhodující pro nastavení celého prvního trimestru, celého prenatálu, porodu a prvních 7 let života dítěte. Zde se nastavuje naše směřování k duchovnu, k sebepoznání a k bohu či naopak boj se životem i se sebou samým, nevíra a nedůvěra. Jsem rád, že se začalo blýskat na lepší časy a Akademie vnitřního klidu 2020 své předsevzetí v tomto směru, na základě ohlasu účastníků, rozhodně naplnila :) 

V letošním ročníku 2021 jsem pro účastníky připravil zcela novou část obsahu. Téma, jež bude i obsahem knihy druhé, resp. druhé části dílu prvního, nazvané Tajemství rodových linií, I. krok, část 2.- DÍTĚ a somatizace psyché matky.

Rok 2021 bude jistě opět zcela výjimečný, co do změn, které přinese pro každého z nás. Já se již nyní připravuji s rodinou na stěhování, průběžně pracuji na knize, na programu 4. kroků, na vizi kroku pátého a na realizaci Centra pro rodinu a rod, zaměřeného na konzultace a terapie rodových zátěží. V tomto směru by CPRR mělo být zcela unikátním počinem, neboť bude mít zcela nové možnosti diagnostiky těchto zátěží, a to i na úrovních karmických a spirituálních. Opravdu se máte na co těšit :)!

Zbudování sídla Institutu rodové kultury, který by vše zastřešoval a propojoval tzv. "pod jednou střechou" i s možností pobytových terapií pro celou rodinu atd., se bohužel, kvůli současné situaci, odkládá. Nicméně držíme se vize, jdeme krok za krokem a dá-li Bůh, tento bohulibý záměr jednou naplníme... 

Přeji všem vše dobré :)

Radomír

https://vnitrniklid.eu/


https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/