https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/

Současná role matek a situace ve školství

12.04.2021

Přátelé,

¨to, co se nyní děje v našem školství, je dalším darem lidstvu. Má nás přimět uvidět školství jako zastaralou, strnulou a směšnou instituci, neschopnou připravit naše děti pro tento svět. Pro svět budoucí již vůbec ne. Máme uvidět, že jediným smyslem, který ještě zůstal, je "formování" dětí do homogenní, šedé, beztvaré a poslušné hmoty. Pár nadšených učitelů je jako pár laskavých farářů, kteří ale slouží ďáblu a právě díky nim ďábel stále přežívá a prosperuje. Máme uvidět, že nejde o vyšší platy pro učitele, ale o zcela nový školský systém, či spíše ne-systém. O školství ve svém pravém a správném významu. Komenského odkaz je něco, na čem se dá stavět...

Vždy jsem tvrdil, že očkování je spíše o strachu matek, než o čemkoli jiném. Sugestivní manipulativní reklamy v televizi na očkování jsou vrcholem hnusu, chamtivosti a bohužel i úplatnosti členů rady pro televizní vysílání, kteří něco takového schvalují. Bůh je tlak, jak říká stará moudrost. A tlak na matky narůstá a narůstat bude. Poučí se, prozřou, nebo opět "obětují" své - naše děti a hodí je do mlýnku na maso... 

Tento rok je rokem Kovového Buvola, který se má rozhodnout pro novou cestu k cíli a pak se po ní vydat.

Chceme-li zabezpečit budoucnost pro své děti a pro lidstvo jako takové, má hlavní roli hrát ŽENA a MUŽ má být její oporou a ochranou. Tak je vše přirozené a vše bude mít podporu Nebes. Co je přirozené, to funguje, co je nepřirozené, to nefunguje. A přirozenou úlohu MATKY je připravit to nejlepší zázemí pro budoucnost svých dětí. Role MUŽE je, aby MATKU podporoval a ochraňoval.

V roce 2022 jsou energie pod vládou TYGRA. Jsou to energie vzniku nového, mocného, co může přetrvat věky. Je to vznik nové budoucnosti. Z pohledu Feng Ren Shui to je i rok dětí. Je to rok s energií "porodu", kdy se rodí něco nového. A my víme, že pokud je ŽENA silná, může se narodit i silné dítě, tedy silná budoucnost.

Proto tento rok můžeme využít k tomu, abychom vykročili na novou cestu. Buď tou cestou bude ničení dětí a tím i budoucnosti lidstva, nebo to bude rok podpory a ochrany dětí a tím i zabezpečení prosperující budoucnosti pro lidstvo. Ale aby se "narodila" silná budoucnost, má být silná MATKA - ŽENA.

A o tom mohou rozhodnout TYGŘICE, matky a ženy, které se neohroženě postaví za své děti a MUŽI je v tom budou podporovat a zabezpečí jejich ochranu, aby ŽENY mohly o své děti a jejich budoucnost náležitě pečovat. Pokud takto budou v souladu energie ŽENY a MUŽE, může se zrodit silná a prosperující budoucnost lidstva. Pokud ne, dojde k rozpadu a zániku lidské civilizace tak, jak ji známe dnes a jak je pro ni přirozené.

Pokud to nyní ještě nedokážete lépe a dokonce necháte své děti očkovat, i to je tedy takto v pořádku. Vždy děláme vše tak, jak v dané chvíli dokážeme na základě svých schopností a zkušeností. Jde o to, začít zpochybňovat, zkoumat a hledat, ne slepě věřit a konat na základě strachu. Od takových matek dostávám dotazy, jak mohou zmírnit dopady  na své děti. Nuže tedy, doporučím to, co znám a vím, že "funguje", berte to jako názor autora....

- věřte, že vše je boží vůle a vše dobře dopadne

- postavte se strachům v sobě a s láskou je přijměte, nebojujte s nimi

- můžete týden předem dítěti začít kapat tzv. esence mláďat divokých zvířat, resp. esenci určenou na zmírnění dopadů na energetický systém a psychiku. Určitě vám dobře poradí zde: https://www.e-esence.cz/kategorie-produktu/zvireci-esence/esence-mladat/

- Pokud s vámi více souzní homeopatie, doporučil bych AKAH produkty (Akademie klasické homeopatie) Silicea ( paralýza, záchvaty) nebo Argentum nitricum - akutně 1-2 á hod., poté 1-2/3krát/den, nakonec 1 tab. ráno jako prevenci. 7 dnů předem bych nasadil Kalium iodatum jako prevenci případného kolapsu. Možné je přidat Thuja, pro posílení ledvin, které jsou vždy silně zasaženy. Pro zklidnění a příp.nespavost Chamomilla a závěrem Sulfur na detoxikaci organizmu. Poradí vám velmi ochotně naše budoucí spolupracovnice Mgr.Hlavsová Jana zde: https://www.homeopatie-poradna.cz/o-mne 

- Pokud cvičíte cchi-kung a dítě je schopné cvičit s vámi, jde o velmi silný nástroj ochrany i rekonvalescence

- Pokud věříte na to, že jsme i bytost multidimenzionální, na jemnohmotné a informační pole, na propojení vašeho biopole s biopolem dítěte, na epi-genetitu a pod.., využijte technologii našeho Centra pro rodinu a rod( spadající pod Institut rodové kultury), které právě v této chvíli vzniká. Naše kvantová biofyzikální technologie dokáže zharmonizovat a obnovit komunikaci mezi fyzickou DNA a její jemnohmotnou matricí, obnovit přirozené buněčné napětí zdravé buňky atd.. Jde o postupy ze staré čínské medicíny, zdokonalené vědci a lékaři již v 70.letech, a v dnešní době aplikované tzv. medicínou informačního pole

- Pokud vám nic z uvedeného nic neříká, zvažte účast na celoročním programu Institutu rodové kultury Cesta vnitřního klidu, zaměřeného na léčení rodů, rodin, vztahů, dětí, vnitřního dítěte, se-poznání, sebe-rozvoj a sebe-realizaci. Součástí programu je výuka umění cchi-kungu, léčení inkarnačních/prenatálních fází ducha či porozumění evolučně-involučnímu vývoji lidstva a vědomí...https://vnitrniklid.eu/

Přeji všem matkám hodně odvahy i štěstí, otevřené srdce i silnou vůli. Vše budete potřebovat dříve, než si myslíte...

Radomír


zdroj: Radomír a Feng Ren Shui

https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/