https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/

Probíhající očista genofondu, Nová země a Institut rodové kultury

04.03.2021

Současné dění nutí mnoho lidí k zamyšlení, proč se mnoho událostí odvíjí tak, jak se odvíjí a proč se právě v naší zemi mnoho událostí odehrává tak, jak se odehrává. Řečeno co nejkulantněji a co nejslušněji jsem dokázal. Ale že to byla fuška...

Bohužel většina obyvatel naší krásné země žije, či spíše přežívá, na tak nízké úrovni vědomí, že nedokáže vůbec rozlišovat dobré a zlé (= vědomí není zakořeněno plně v srdci), nevnímá skutečnou realitu a tak nechává jiné, aby vytvářeli, skrze jejich stav hypnózy, podporovaný neustálým sledováním médií, realitu novou - zcela iluzorní, myšlenkový MATRIX. Iluzi uvnitř stávající iluze. 

Nastupuje český humor viz svědci covidovi a pod., ale snad ani tvůrci sami netuší, jak blízko jsou pravdě. To, co dělala církev v minulosti, byla ve své podstatě MAGIE. I vytváření obrazu satana, antikrista a podobně, byla magie. Ovšem podaří-li se , díky této magii, myšlenkově a energeticky připoutat dostatečný počet lidí, vzniká z původní myšlenky nejprve mentální forma zvaná entita a později mnohem silnější astrální forma zvaná EGREGOR... Již entita má svou vlastní inteligenci a ví, že potřebuje co nejvíce pozornosti a tím i energie. Je však schopná ovládat pouze jednotlivce a malé skupinky. Egregor je záležitost až celoplanetární viz náboženství, komunismus, fašismus, ale i pojišťovnický a zdravotnický egregor strachu, získávající stále nové a nové "ovečky"...

Nová iluze, nový matrix, nový egregor tak získává od jisté doby další a další ovečky již sám o sobě. Ovšem, je-li podporován a živen i médii a samotnými vůdci, stává se doslova monstrem. Jeho energie je tak silná, že mění náladu, psychiku i zdravotní stav ohromného počtu lidí, kteří její nevědomě vyživují a tím se bludný kruh uzavírá. Nevědomý člověk ani PRAVDU znát nechce, protože neví, co by si s ní počal. Nechce přebírat odpovědnost za svůj život, natož na větší celky a začít nesobecky pomáhat lidstvu. Bude si pod sebou podřezávat větev i nadále...

Závěr první: Lidstvo dělí od globální apokalypsy 50 let a úmrtí většího počtu nevědomých lidí je z pohledu planety i vesmíru nevyhnutelné. I světové války byly z tohoto pohledu neodvratitelné. S morálkou to nikterak nesouvisí...

Uvědomte si, prosím, že zde nemluvím o seniorech či o jakékoli konkrétní skupině obyvatelstva či lidstva. Mluvím o těch lidech, kteří svým myšlením, cítěním a svými činy, vedou celou planetu do záhuby - a je zcela jedno, zda je to bezohledný korporátní manager nebo otec kohokoli z nás, obyčejný dělník či rybář. Základním kritériem je jeho vnitřní nastavení a frekvence. Je-li nastaven na strach a agresi, neustálou potřebu vše ovládat a řídit, bojuje se životem, s ostatními, i sám se sebou, to znamená, že žije odpojený od Ducha (Boha, chcete-li), nenaslouchá potřebám své Duše a jeho vědomí není v srdci = uvnitř těla.  Jeho vědomí vnější není ve spojení s vědomím vnitřním, z čehož plyne disharmonie, dezintegrace, egoismus a mentální šílenství, kterým vše musí zákonitě , dříve či později, skončit. Uvedenému většinou předchází i úpadek struktur zdraví. Toto jsou kritéria - ne věk, pohlaví či národnost....

Závěr druhý: Virem můžeme onemocnět všichni. Rozhoduje obsah podvědomí a stav imunitního systému, do jaké míru budou projevy silné a hluboké. Že je tento virus propojený s našim podvědomím se diskutuje již nějakou dobu, napříč vědou, zdravotnictvím, filosofií či duchovnem, neboť si toho prostě nelze nevšimnout. Umře-li mladý člověk,  obsah jeho podvědomí tomu musel odpovídat. Onemocní-li a uzdraví se jako při silné chřipce, dokázal obsah podvědomí již nějakou dobu měnit k lepšímu a mění i nadále. Neonemocní-li vůbec, ač jeho kolegové, přátelé, společník, rodiče apod. ano, potom je jeho podvědomí již ve stavu, kdy není třeba zásadních změn - osobně se domnívám, že jím virus prošel také, jen to zaznamenal např. jako víkendovou únavu. I dle mnoha praktických lékařů je zřejmé, že zasažena musela být již celá společnost a současné testování a tím i statistiky jsou zcela mylné. 

Je tu ještě několik faktorů, které bych rád zmínil. Zdravotnictví zcela běžně pracuje s oborem frekvenční medicína. Princip je následující: vše má své vibrační vyjádření, každá emoce, každý mikrob, každá nemoc orgánu, každé slovo, zkrátka vše lze vnímat z roviny příslušné frekvence /vibrace/ kmitočtu/ vlnové délky. Tedy i uvedený virus i naše myšlenky plné strachu a obav. Proč se tedy nepoužije tento rozvíjející se medicínský obor i zde? Mohou zcela lehce zvednou pacientovi imunitu, zlepšit náladu a poslat proti-frekvenci viru, jež ho tzv. "vyruší". Dokonce dva vědci, jeden z nich nositel Nobelovy ceny, popsali exaktně buněčnou frekvenci, při niž se již žádný virus nedokáže množit, protože ztrácí podmínky vhodné k životu. Proč nám není nabídnuta či alespoň není zkoušena tato varianta? Proč je dokonce utajována? Má smysl se ptát proč? Prostě nechtějí. Ti, co nás mají chránit, nám pomoci ve skutečnosti nechtějí. Dokonce i v Indii se dává zasaženým balíček na podporu imunity a lék Ivermektín, který prokazatelně zabírá. Stojí však 80 centů dolaru. Už chápete? Na Slovensku ve vyrábí Inoprinosine (v ČR prodejný za asi 200 Kč), který zabírá do 3 dnů a již s ním léčí i brněnská FN. Přesto se nabízela Slovákům pouze možnost neověřeného a nevyzkoušeného léku v ceně 2.100 EUR. Už chápete? 

Ovšem, aby vydělávali miliardy, decimovali lidstvo a zaváděli diktatury, potřebují mnoho a mnoho nemocných či alespoň pozitivně testovaných, i za cenu falešných statistik. Co tedy můžeme dělat sami a je to levné? Můžeme se zamyslet nad dosavadním životním stylem, nad tím, zda jsme šťastní, zda žijeme či hnijeme. Můžeme se začít denně 20 minut naciťovat na naše srdce a náš vnitřní svět. Můžeme se začít učit meditovat a cvičit umění cchi-kungu. Můžeme začít vše vnímat z vyšší perspektivy. Můžeme se vědomě zastavit a ztišit, a vnímat svou intuici. To nás přece nic nestojí a ztratit nemáme také co. Zkrátka, změňme své frekvence sami - nikdo jiný to za nás udělat nemůže! 

Závěr třetí: nalaďte se na pozitivní vibrace, a na Ducha, a máte automatickou ochranu - nalaďte se na negativní vibrace, a na egregor, a máte automaticky napojení na nemoc a ztrátu imunity. Pro současný vládnoucí a korporátní systém je imunita sprosté slovo, protože jim přináší ztráty zisku. Každý člověk je odpovědný POUZE sám sobě, za svůj energo-informační systém a negativní informace způsobí nízké vibrace a následné snížení imunity. Negativní informace jsou nyní denním chlebem většiny obyvatel. Ovšem nejen chlebem živ je člověk - co výživa Ducha a Duše? Kam se poděla laskavost, láska a soucit? Kořeny imunity se ovšem nalézají právě ZDE!

Co mě doslova šokuje, je obrovský počet lidí a politiků, kteří "se těší na návrat k původnímu stavu" zcela nechápajíce, že původní stav již NIKDY nebude a hlavně, že již NIKDY být nesmí! Současný stav je totiž právě důsledkem stavu původního. Zkuste si tuto větu zopakovat. Dává vám smysl?! 

Naopak, je třeba si uvědomit, že pouze zcela radikální změna v myšlení a konání, a to směrem k přírodě, k pospolitosti, k upřednostnění spolupráce před ziskem, ke globálnímu duchovnímu rozvoji, k opuštění starých paradigmat a zkušeností předků založených na boji a přežití za každou cenu... je jediným možným vývojem událostí.

Jak mi nedávno řekl můj syn....měli bychom si již nyní uvědomit, v čem jsme jako Češi opravdu dobří a dát tomu takovou prioritu, že budeme danému oboru světově dominovat, s velkou přidanou hodnotou a výrobou zde. Např. mne napadají nanotechnologie, biochemie, optická fyzika a kupodivu je toho stále hodně, v čem jsme dobří - navzdory nevládnutí, nepodpoře i navzdory parazitálnímu vysávání národních pokladů, navzdory trvajícímu výprodeji země a politicko-mafiánské hydře italského typu, která ve skutečnosti nemá zájem, aby se nám v naší zemi dařilo. 

Následující volby také ukážou, zda jako národ vůbec máme právo být svobodní, prosperující a spokojení. Opakování téhož s očekáváním diametrálně rozdílných výsledků je znakem šílenství mysli! Potřebujeme mléko? Začněme chovat dobytek mléko poskytující. Zakoupením 10 šimpanzů toho zřejmě nedosáhneme. Potřebujeme nové, slušné, vzdělané a odpovědné politiky, chápající význam slova SLUŽBA, pojďte si je najít a NAJMOUT!!!!!!! Šmejdům, populistům a ověřeným lhářům prostě stačí říci NE, již stačilo, již NE-CHCEME. V případě některých, já osobně ani nenakupuji jejich výrobky (je na to hezká aplikace do telefonu), protože to se mnou není morálně kompatibilní...

Závěr čtvrtý: budoucnost se tvoří TEĎ! Kdy jindy? Vždy se tvoří pouze TADY a TEĎ! Kdo chce jinou, lepší budoucnost, ať ji začne budovat TEĎ HNED, DNES. Začněte uvědoměním toho, co chcete a již nedávejte energii a pozornost tomu, co nechcete. Z klidu a ticha, ze stavu naslouchání vnitřnímu světu, sepište své vize a poodstupte... Počkejte si na nástup synchronicity... a teprve potom začněte konat - s nadšením, s odevzdáním, beze strachu z neúspěchu a s vděčností. TOTO jsou atributy úspěšného dotažení vaší vize do konce. Pardon, ještě jeden a podstatný. Než se zvnitřníte, položte si v duchu otázku: "jak mohu JÁ býti nápomocen většímu počtu lidí. Jak mohu být prospěšný tím, co mne bude současně živit? Jak mohu prospět svým nejbližším a současně lidstvu?"

TEĎ TO DĚLÁM. A POKUD TO TEĎ NE-DĚLÁM, TAK TO PROSTĚ NEDĚLÁM... není nic mezi tím

Já osobně nabízím Institut rodové kultury, spolupráci s ním, jeho sebe-rozvojové programy a komunitní dosahování společných cílů i změn nefunkčních systémů 

Při tvorbě nového světa, na pozadí očisty lidského genofondu, přeji všem VŠE dobré :)

Radomír - Institut rodové kultury,  www.vnitrniklid.eu

https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/