https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/

Případová studie: uzdravení z akutního co..d stavu za 24 hodin: náhoda nebo realita ?

20.03.2021

Mnozí mne zrazovali, abych tento blog nepsal. Ale copak si mohu tak závažné informace ponechat pouze pro sebe? Každý, ať zvolí sám, zda jsou mu výsledky mého bádání ku prospěchu či nikoli. Komu jsou k smíchu, nechť je, prosím, ignoruje. Nejsou určenu jeho úrovni vědomí....

Říkejme mu Karel. Absolvent akademie, který na základě tohoto, prochází po celý rok transformačním procesem a který díky mnoha uvědoměním a poznáním zrušil operaci prostaty. Tato potíž je, z pohledu karmické diagnostiky, výsledkem silné zátěže mužské rodové linie na úrovni partnerských vztahů. Z pohledu (o úroveň níže) psycho-somatizace, jde o ztrátu mužnosti a sebe-hodnoty jako muže, otce, partnera...

Sobota 13.3.2021 03:44               Karel mi v noci píše, že je s celou rodinou v karanténě, že je pozitivní na covid a že to nedává. Nemůže prý dýchat a jeho celkový stav je takový, že dožije-li se rána, bude to zázrak. Zvažuje, že zavolá na pohotovost, nakonec ale volá mě. Já spím v jiném patře domu a telefon neslyším.

Sobota 13.3.2021  07:00              Vidím nepřijaté hovory a sms zprávu. Dám si kávu a zaměřím se na bioenergetické pole Karla.  Čím bližší vrstvy pole směrem k tělu, tím více jsou zdánlivě destabilizované. V chaosu je ale jistý řád. Aura je jakoby rozložená na fragmenty a solně vibruje. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Píše, že nasadili Inoprinosin. Abych mohl údaje analyzovat i později, začnu si kreslit jeho biopole. Nejprve nakreslím jeho stav před užíváním a poté po užívání léku. Šlo o evidentně správnou volbu, alespoň v jeho případě. Tento lék nehubí parazity, jako ivermektín, kdy nejde tedy o žádný anti-covid zázračný lék, stejně jako další , v současnosti doporučovaná, anti-parazitika. Kamarádce se po jejich nasazení za 3 dny obrovsky ulevilo rovněž a to znamená, že zahubením parazitů v těle, dochází k aktivaci imunitniho systému v plné síle a stabilizaci celého procesu. Proč máme v těle parazity je jiný příběh. Inoprinosin zlepšuje odpověď imunitního systému na virová onemocnění (porovnejte první a druhý obrázek)...

Nicméně je vidět, že součástí procesu je masivní "vytahování bordelu" z Karla, z jeho spodních čaker a čištění kolektivního pole nevědomí jeho rodu (spodní část obrázku), přepis obsahu pole a matrice DNA - všeho, co ho odpojuje od Ducha a jednoty.

Kontaktuji se s předpisem o životě a funkci entity, projevující se na fyzické rovině "něčím" co je popisováno jako korona-virus. Lépe to vyjádřit neumím. Sděluje mi, že je pouhým "nástrojem" v rámci celkového plánu Nebes. Kdo se zabývá čínskou medicínou či feng shui, této terminologii rozumí. V minulých příspěvcích jsem se zmiňoval o globálním plánu Nebes, jehož součástí je autoregulační systém pole ) různé jeho funkce popisuje např. S.Lazarev, přednášel jsem o něm v akademii a je známí i facilitátorům rodinných konstelací. Tento program je autoregulace vývoje vědomí lidstva a aktuální řídí očistu genofondu...

Je tedy třeba navázat kontakt s rovinou vyšší - řídící (něco jako úřad správní, který řídí úřad výkonný, dává pokyny k akci). Nejvyšší úrovní je informační. IN-FORMovat = měnit zevnitř ( jak uvnitř, tak navenek = takto se mění současná realita). Dává vám to smysl?

Jestliže se nám podaří "obejít" úroveň existence covidu = porozumět informacím z roviny vyšší, logicky se změní i pokyny směrem dolů, aby nedělali silově proces, který již není potřeba, neboť došlo k potřebnému uvědomění. Toto uvědomění je třeba samozřejmě zaintegrovat a následně ho i žít, aby nedošlo k recidivě. A to je proces, který se právě odehrává: změna lidské existence k lepšímu skrze přijetí boží vůle, transformace egoistické sebedestrukce a destrukce planety (o tom, že nám zbývá za neměnného stavu asi 50 let se již nediskutuje, ale je přijato jako fakt) a nebytného odpoutávání se o lpění na hmotném před duchoví cestou sebe-poznání (takto popsal i Kristus jediný a hlavní hřích lidstva). Cesta vede tudy a jiná neexistuje, pouze záhuba...

Načítám tedy potřebné informace z spirituální/informační roviny pro Karla:  pokora, víra v proces, absolutní odevzdání se a porozumění, že proces je projevením milosti, zachraňující jeho budoucnost. Předávám mu informace a jeho pole okamžitě stabilizuje na rovině fyzické a energetické. Myslím, že třetí obrázek již dokážete analyzovat sami....

 Po nějaké době se ale projeví odpor k procesu na mentální rovině, jak vyplouvají mentální programy rodu obsahující strach a agresi (čtvrtý obrázek). Karel přestává být "propustný" a hrozí, že se stane opět izolovanou "buňkou"... 

Je-li potenciál změny, výkonný úroveň (už víte, co to znamená) provede změnu/přepis a následně tzv." tvrdý restart". Následná změna VNÍMÁNÍ změní elektromagnetické vyzařování mozku a epi-genetickým procesem i DNA. Každý takový restart připojuje následně k vyšší frekvenční rovině a dotyčný si utváří novou realitu. Součet těchto realit...už ani nemusím pokračovat....prostě takto vniká Nová země hned vedle té staré :)

Není-li potenciál změny, je ne-mocní buňka "odpojena" trvale. Je-li potenciál změny, vždy se dělá vše pro jeho využití, byť proces nemusí být komfortní. To odpovídá vždy míře odporu, byť nevědomého, ke změně...

Karel chápe a dochází k silné stabilizaci, díky propojení těla a ducha, a tím i tzv. nebeské výživy (Tien cchi). Do dynamického stavu přechází 2.čakra, kde se přepisují informace a je vidět, jak průnik vědomí do nevědomí mění obsah nevědomí kolektivního (pátý obrázek)

Přichází mi informace, kterou Karlovi předávám: aramejský otčenáš, díky čemuž se frekvenčně spojje s potřebnou informační rovinou, kde pro něj načítám individuální modlitbu, složenou z těchto afirmací:

" ...mám se rád a plně se přijímám takový, jaký jsem....ctím své rodiče, jako sebe samého....jsem si vědom svého božství....jsem světlo, jsme pravda, jsem láska......plně přijímám boží vůli a i ve smyslu toho, že jsme jeho projevením zde na zemi.....odpouštím si, že jsem na to zapomněl, protože jsem nebyl přijat druhými z pozice jejich ega...nyní znám své místo a své hranice na zemi i jednotu s vesmírem..."

Stojí mi všechny chlupy na těle, jak silnou vibraci pro něj tato slova mají. Doporučuji neustále opakovat...

Sobota 13.3.2021  14:28               Zaznamenávám velmi silné reakce v Karlově poli. Doslova střet programů (vybavuje se vám scéna z filmu Matrix? Tak o tom ten film je, pokud jste mu neporozuměli ani napotřetí:) ). Nad Karlovou hlavou se vytváří shluk nízkovibrační energie a sděluje mi, že má mžitky před očima. Silný střet energie minulosti s energií budoucnosti. Proces probíhá na mentální úrovni jemnohmotného těla i mentální sféry...

Karel sděluje, že se mu přitížilo. Doporučuji opakovat afirmace a vydržet. Rozhodující je procítění ze srdce a z hloubi své Duše....................................

Po chvíli sděluje, že přišlo velké uvědomění toho, že jde o proces/projev velké milosti. Uvědomuje si , díky čemu všemu nešel na zbytečnou operaci, kde by ho covid zastihl, ale nyní se mnou může takto pracovat z bezpečí domova. Uvědomuje si "své vnitřní vedení" v posledních měsících a že jeho následování, je nyní rozdílem mezi bytím a již dost možná nebytím. Pociťuje vděčnost a opakuje afirmace....

Předávám mu další informace, které jsme pro něj obdržel, či spíše jejich vibraci: pokora, pokora, pokora...vděčnost za milost...vnímat, co se děje v těle = být vědomě při tom...

Sobota 13.3.2021 16:30           Karel sděluje, že neví, co se děje, ale že pláče. Potom přichází silná únava. Doporučuji spánek nebo odpočinek a vnímání přítomnosti. Během odpočinku se začal silně potit, vyrovnával se u něj jin a jang a aktivovalo se dynamické pole v hrudní oblasti (viz. video v předchozím příspěvku a na i-TV Příznaky Transformace, pod názvem Energetická a duchovní anatomie dechu vzhledem ke kontextu současného dění). Má pocit, že nemá dost kyslíku, brní mu ruce a hlava...

Provádíme dýchání z Hathajógy. Pomalu se rozdýchává a obnovuje se tak výživa spirituální esence ducha Shen v srdci, skrze plíce a jejich harmonizaci spirituální esence PO. Harmonizuje se vztah Po a CHUN = nádech a výdech, a spodní vitální centrum. Opět se stabilizuje....

Přichází mi pro něj informace, že má pozorovat své vnímání toho, jak žije....

Neděle 14.3.2021  08:04           Ptám se ho, jak se dnes cítí. Karel sděluje, že neví co se stalo, ale že "nějaký jakoby jiný" . Je mu dobře, má hlad a jde se najíst...

Neděle 14.3.2021  09:10           Masivní procesy na všech úrovních, ale tělo je propojeno s Duchem a celkově stabilizované (předposlední obrázek).

Neděle 14.3.2021  10:30           Proces pomalu končí. Karel je pod ochranou vysokých duchovních energií, aura silně stabilizovaná, je uzemněný i nahoru napojený. Přepisují se obsahy 2. a 3. čakry, dočišťuje mentální úroveň.

Sděluji mu, že je zdravý a aby ještě min.14 dnů s afirmacemi pokračovat. Karel děkuje a hned by chtěl uzdravovat celou rodinu :) To ale není možné. Partnerka se musí sama nakopnout "zevnitř", sama se začít zajímat, sama zavolat atd. Prozatím nepřebírá odpovědnost. Potřebuje více času, změny u partnera se nezbytně projeví i u ní........( 20.3. mne již kontaktovala sama, krátce předtím, nežli skončila v nemocnici, ihned spontánně začala se sebe-léčením dle vzoru partnera. 22.3. jsem jí navedl k vytvoření vlastních afirmací.....uvidíme, jak se bude její stav vyvíjet :)

Celý proces zhruba 24 hodin! A to je pro "připravené" velmi dobrá zpráva. Komu to dává smysl, pracujte s tím. Ztratit nemáte co. Ostatní to mohou ignorovat, ale věřím, že hořčičné semínko bylo zaseto............

Doplnění: dnes mi přišel e-mail, kde Sergej N. Lazarem popisuje své zkušenosti s pobytem v nemocnici a s tímto onemocnění. Doporučuje hodně spánku, ředit krev, kvalitní stravu a jako rozhodující - udržení spojení s duchovní úrovní a přijetí procesu jako boží vůle, namísto boje a odporu. Není, co dodat. Vesmír mi poslat toto potvrzení, abych nepochyboval o svých závěrech. Také mi bylo sděleno, že práce na dálku a schopnost diagnostikování na úrovni IN-FORMační bude v nejbližší době zcela rozhodujícím faktorem. A tak se stalo, že mi posla do cesty ještě jednoho pomocníka- technologii na základě kvantové mechaniky, jež umí načítat informační příčiny potíží z bioenergetického pole. Začal jsme tedy poznávat její možnosti a zda má využití v mém způsobu práce. Zcela dokonale si mne technologie našla v kvantovém poli, analyzovala můj zdravotní stav a propojila mé potíže s geneogramem rodu a analýzou od obydlí až po karmické záznamy. Prozatím jsem překvapen. Příště budeme analyzovat vznik potíží v časové ose, do okamžiku narození, genofond rodu a simulovat rodinnou konstelaci. Možnosti jsou obrovské a dokázal bych tak pomoci většímu počtu lidí "v procesu" . No, zřejmě to bude brzy třeba. Budu vás informovat..............  

S plným vědomým toho, co sděluji

Radomír :)

Institut rodové kultury:

- Sebe-rozvojový a sebe-poznávací program Cesta vnitřního klidu

- Terapeutické a konzultační Centrum pro rodinu a rod

- Publicistická činnost, kniha Tajemství rodových linií

- Podpora Fondu ohrožených dětí 

- https://vnitrniklid.eu/  

https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/