https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/

Pohleďme viru zpříma do očí III.- GNM MUDr.Hamera

22.04.2021

Germánská Nová Medicína není jen nové paradigma v medicíně, je to i nová úroveň lidského vědomí. Vědomí, že náš organismus má v sobě nevyčerpatelnou kreativitu a pozoruhodné sebeléčebné schopnosti. Je to poznání, že každá buňka našeho těla je obdařena biologickou moudrostí, kterou sdílíme se všemi živými bytostmi. GNM je o mnoho přesnější a cílenější než ostatní psychosomatické směry. 

                                               Je postavena na 5 biologických zákonech.

Ty platí kauzálně, jsou opakovatelné a dokazatelné - nejde tu o statistiky nebo hypotézy. Vysvětlím je tu jenom obecně, svými slovy, pro vaše pochopení. Podrobný rozbor by byl svým rozsahem nad rámec tohoto článku.

1. Železný zákon rakoviny a dalších chorob spočívá v tom, že příčinou nemoci je určitý přesně daný emoční konflikt vnímaný individuální optikou pacienta. Nemusí to být nic dramatického, často to lidé s odstupem času hodnotí jako banalitu, v tu chvíli se jich to ale velmi silně dotklo. Tento konflikt dřív, než ho začne zpracovávat vědomá mysl, spustí naprosto smysluplný biologický program v těle a v mozku (tělo se nám vlastně pokouší pomoci zpracovat konflikt). Biologický program probíhá současně na třech úrovních. V psychice, v odpovídajícím tělesném orgánu a v části mozku, kde leží tzv. ovládací relé tohoto orgánu. Po vyřešení konfliktu na rovině psychiky dojde k řešení i na úrovni orgánu a mozku - popis tohoto procesu je také přesně definovaný.
Popisem procesů v mozku je GNM unikátní. Na CT zobrazeních mozku se dá rozpoznat, co přesně se tu děje ve které fázi nemoci. Účastníci přednášek Dr. Hamera dodnes vyjadřují obdiv při vzpomínce, jak dokázal ze snímku mozku detailně popsat zdravotní historii pacienta (jaká měl kdy onemocnění, která vyřešil a která jsou stále aktivní), aniž by viděl jinou zdravotní dokumentaci.

2. Zákon dvoufázovosti mluví o tom, že každá nemoc má fázi aktivní a fázi hojivou. Paradoxně když se člověk cítí nemocný, má teploty, záněty, bolesti, léčebné krize, nachází se již v hojivé fázi. To, co se děje na kterém orgánu v aktivní a co v hojivé fázi, je dáno tím, ke kterému zárodečnému listu orgán, nebo jeho část náleží a kterou částí mozku je řízen.

3. Zákon ontogenetického propojení chorob se zárodečnými listy vychází z toho, že veškeré orgány těla se vyvinuly během nitroděložního vývoje z původních třech zárodečných listů. Jejich vývoj odráží evoluční vývoj organismů na Zemi a specifikuje tak náchylnost k určitým konkrétním typům emočních konfliktů.

4. Zákon ontogenetického systému mikrobů vysvětluje roli bakterií, plísní a virů v hojivých fázích - nejsou to naši nepřátelé, ale pomocníci v hojení.


5. Zákon o biologické smysluplnosti každého onemocnění spočívá v tom, že žádná nemoc na nás nepřijde jako trest nebo osud, ani to není náhoda. Je to logická reakce těla na prožívanou událost. Díváme-li se na nemoc takto, vidíme, že vyléčit někoho zvenku je nemožné, léčení je vnitřní stav začínající uklidněním/vyřešením konfliktu. Odstraňování symptomů problém nevyřeší.


Radomír: pracuji s GNM mnoho let a nikdy jsem ještě nenarazil, a ani mí kolegové pokud vím, na zásadní rozpor v jejich zákonech a tezích. Naopak, smysluplnost a to, jak předstihla svou dobu, vidím doslova každý den. Bohužel, protože propojuje tělo a mysl s duchovní podstatou, protože zvědomuje konflikty mezi potřebami ega a duše, protože zpochybňuje současný medicínský byznys, farmalobby a veškeré hypotézy o příčinách tzv. onemocnění předkládaná veřejnosti jako fakta, proto je tvrdě cenzurována, potlačována, popírána či dokonce zakazována coby šarlatánství. Je totiž o skutečném uzdravování a není výhradně o zaměření na zisk. Nevytváří doživotní pacienty, ale dává přímo lidem do rukou nástroje sebe-léčení. Jelikož sama sebe obhájila před odbornou a akademickou sférou již nesčetněkrát, a argumentace proti ní došla, další strategií je její zesměšňování. V krajním případě zastrašování. Tím se ovšem školní medicína dostala do role manipulátorů a praktiků magie na pacientech. Současná situace to jen potvrzuje...

                                                                    Kniha MUDr.Hamera ke stažení zde: 

                                                         Potvrzení vědeckosti a správnosti GNM zde:

https://germanische-neue-medizin.de/herzinfarktstudie-wien

                                         Potvrzení správnosti (verifikace) Trnavské university:

                                          Mezinárodní organizace Lékaři proti cenzuře AZK:

https://youtu.be/4igld4zBkCU
https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/