https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/

Ohlasy absolventů Akademie vnitřního klidu2020/21

24.03.2021

AVK se ukázala být zcela výjimečným počinem. Komunita, která se vytvořila v průběhu roku, vzájemná podpora a každodenní ohlasy, které stále dostávám formou e-mailů a sms, mě nakonec přesvědčily, že má smysl pokračovat touto formou a tímto konceptem i nadále. Chtěl jsem již jen psát. Ale interakce doprovázející naše společná setkávání jsou prostě nenahraditelná. Neustálá očista, intimita sdílení a vzájemné prožitky, to vše transformovalo akademii do nového formátu, do pouhých čtyř, ale zato pobytových, kroků, slučujících původní program 4 kroky ke svobodě, program OPP-otevírání plného potenciálu a rodinné konstelace do 4 celotýdenních programů. Nový název má lépe vystihovat charakter celého programu: Cesta vnitřního klidu. 

Každá cesta, byť dlouhá tisíce mil, začíná prvním krokem...                                             LaO´C

Není důležité, jak dlouhá cesta bude, důležité je se na ní nikdy nezastavit...                Konfucius 

Tyto mé oblíbené citáty taoistického mudrce a panovníka-vůdce vystihují podstatu toho, o co se snažím. Vyzvat vás k tomu nejdůležitějšímu, k učinění prvního kroku na této vaší cestě, věřit a vytrvat. Odměnou vám bude poznání, že "cesta je tím cílem" - namísto ambiciózního směřování myslí k iluzorním cílům, plného nespokojenosti, urputnosti, snažení, očekávání a zklamání. Plného strachů, obav, boje a agrese...

Nabízím vám zastavení. Soulad s cestou. Sebe-poznání. Porozumění podstatě Bytí. Nabízím systémová řešení problémů. Mnoho je dnes probouzejících se, i zmatených, ale odhodlaných opustit minulost a pomáhat sobě, svým blízkým i lidstvu. Již nemohou jinak. Cesta vnitřního klidu je tu pro vás. Pro váš osobní i profesní rozvoj.

Vstupte mezi komunitu stejně smýšlejících, stejně naladěných a stejně směřujících: https://vnitrniklid.eu/

Těšíme se na vás - Radomír a tým CVK 2021/22 

 

https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/