https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/

Zima a tekutá paměť našich předků

15.02.2021

Zima a tekutá paměť našich předků

Zima nám každoročně slouží k usebrání, ke zvnitřnění a zklidnění. Nastupuje aktivita elementu VODA a zvýrazňuje se naše vnitřní nerovnováha, nerovnováha mez polaritami, mezi ženským a mužským aspektem v nás, mezi vnitřním a vnějším světem. Měli bychom si uvědomit, jak naše vnitřní nerovnováha určuje tu vnější, tu okolo nás. Zastavení se a uvědomění si toho, co se odehrává uvnitř nás, na úrovni vnitřní alchymie vody a ohně, je zcela klíčovým předpokladem. Tekutá paměť naše a našich předků je v ohněm odpařována a naší rolí je pouze být "při tom". Staří taoisté nazývali oblast solar plexu "kotlíkem" , kde se voda vaří, než se začne odpařovat. Vodou rozuměj naše emoce. Proto zde vše začíná i končí na rovině našich vztahů......

Proto jsou ledviny orgánem nejvíce reagujícím na kvalitu našich vztahů. Multiúrovňová polarizace prostřednictvím všech vztahů. Voda, to je žena a oheň, to je muž. Voda, to jsou projevy prvotního jinu, našich pozemských předků a oheň, to je projev prvotního jangu, našich nebeských předků. Jde o prastarou filosofii o dvou prvotních silách, Kchan a Li. Voda je smrt a oheň je život. Voda je minulost a oheň je budoucnost. A zde se oslím můstkem dostávám k současné "plándemii".....

Voda je tekutá paměť paměť našeho genofondu a oheň je přání, jak by to mělo být. Plán budoucnosti země i lidstva je již připravený, ale část lidstva (genofondu) jde přímo PROTI tomuto plánu. Další část lidstva by by i vykročila tímto směrem, ale je svázána strachem. Strachem předků, předávaných z generace na generaci, založeným na prvotním instinktu strachu o život. Malá část lidstva se snaží na tom všem hlavně vydělat, co nejvíce, bez ohledu na cokoli. Bohužel, i tato reprezentuje obsah kolektivního nevědomí lidstva.  Další část je prostě jen pohodlná vykročit kamkoli, kde nebude obklopena všemi výdobytky techniky a pohodlí, a raději si nechá implantovat do těla i malou Hvězdu smrti, jen aby to byla pro ně co nejmenší námaha. A tak by se dalo pokračovat. Covid je buldozer, který vjel do kolektivního nevědomí pod plným plynem.........

Pro mne osobně, jde o kolektivní očistu genofondu, aby bylo odřezáno co nejvíce koulí, co nejvíce mentálních přesvědčení a zkušeností předků, co nejvíce programů přežití, bránících novým generacím jakkoli změnit budoucnost k lepšímu, v souladu s plánem, který již čeká....

Více informací o programech Institutu rodové kultury můžete získat zde

Pozor! Jarní wu-xing se v progarmu posouvá na                25-27.3.2022

https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/